Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha – (łac. musculus obliquus externus abdominis) – płaski mięsień przebiegający między 5 żebrem a kością miedniczną. Zlokalizowany jest między mięśniem najszerszym grzbietu a linią pośrodkową ciała. Ze względu, iż leży bezpośrednio pod skórą, tkanką podskórną oraz powięzią powierzchowną zaliczany jest do powierzchownych mięśni brzucha, Odpowiada za zgięcie boczne kręgosłupa w tę samą stronę oraz obraca tułów w stronę przeciwną.

Indywidualny trening funkcjonalny

Polecamy zapoznać się z

Indywidualny trening funkcjonalny

Ten intensywny program treningowy pozwoli Ci wzmocnić ciało, zwiększyć siłę, poprawić formę i kondycję.