Kinezyterapia

Kinezyterapia jest to leczenie ruchem. Składają się na nią ćwiczenia w charakterze leczniczym (tzw. gimnastyka lecznicza). Jej celem jest przywrócenie choremu możliwie pełnej sprawności fizycznej.

Kinezyterapię dzieli się na na 3 główne rodzaje:

  • Kinezyterapię miejscową – gdzie leczenie skupione jest na miejscu schorzenia (np. ćwiczenia bierne, wolne czy czynne wolne oporowe)
  • Kinezyterapię ogólną – dotyczy ćwiczeń zdrowych części ciała (np. ćwiczenia ogólnokondycyjne czy zajęcia sportowe dla niepełnosprawnych)
  • Metody kinezyterapeutyczne – zbiór koncepcji badań i leczenia konkretnych tkanek, zaburzeń ruchowych opartych na biomechanice czy neurofizjologii
Indywidualny trening terapeutyczny

Polecamy zapoznać się z

Indywidualny trening terapeutyczny

Aby powrócić do aktywności bez narażania swojego ciała na dolegliwości bólowe niezbędna jest praca nad wzmacnianiem swoich najsłabszych ogniw.