Kifoza

Kifoza – stan w którym kręgosłup jest wygięty do tyłu. Gdy skrzywienie to występuje w dolnej lub bocznej części kręgosłupa i mieści się w granicach normy (dla kifozy jest to 20-40 stopni), wówczas nazywamy je fizjologiczną kifozą (kyphosis thoracalis). Jeśli to skrzywienie występuje w górnej lub lędźwiowej części kręgosłupa, lub jeśli jego stopień przekracza to, co jest uważane za optymalne – wtedy takie początkowe skrzywienie nazywamy stanem patologicznym.

Korekcja wad postawy

Polecamy zapoznać się z

Korekcja wad postawy

Popraw komfort swojego życia poprzez wyeliminowanie wad postawy i pracę nad prawidłowymi wzorcami ruchu.