Kolana szpotawe

Wada postawy kończyn dolnych występująca u dzieci, ale również rozwija się wśród dorosłych i polega na ustawieniu się nóg w kształcie litery O. Przy prawidłowym ustawieniu kończyn dolnych, ich osie tworzą linię prostą, natomiast w przypadku szpotawości kolana przemieszczają się na zewnątrz, tworząc łuk. Takie ustawienie wynika z nieprawidłowej relacji kości udowej do kości podudzia. Warto zaznaczyć, iż u noworodków takie ustawienie jest fizjologiczne, natomiast deformacja powinna ustąpić do 7 roku życia.

Jeśli nie dojdzie do skorygowania postawy mówi się o patologicznej szpotawości, która może być wywołana zbyt wczesnym rozpoczęciem raczkowania, nadwagą dziecka, chorobą Blounta, niedoborem witaminy C czy krzywicą.

Utrwalona wada postawy w wieku dorosłym, może wpływać na zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów. Szpotawość kolan może powodować nadmierne napięcie i skrócenie długości mięśnia krawieckiego, smukłego, obszernego przyśrodkowego oraz półścięgnistego i półbłoniastego. Natomiast nadmierne rozciągnięcie wynikające z ustawienia kolan występuje wśród mięśnia dwugłowego uda, naprężacza powięzi szerokiej oraz więzadła pobocznego strzałkowego.

Korekcja wad postawy

Polecamy zapoznać się z

Korekcja wad postawy

Popraw komfort swojego życia poprzez wyeliminowanie wad postawy i pracę nad prawidłowymi wzorcami ruchu.

Ból DNS – dynamiczna stabilizacja nerwowo – mięśniowa FDM (Fascial Distortion Model) Fizjoterapia FRSc – Five Regulatory Systems concept GTS – globalna terapia stopy Igłoterapia sucha Integracja Sensoryczna Integracja strukturalna Integracyjna terapia blizn Kifoza Kinesiotaping Kinetic control Kinezyterapia Kolana koślawe Kolana szpotawe Lordoza Lumbago Masaż tkanek głębokich (MTG) Medycyna holistyczna Metoda AFE Metoda Butejki Metoda Koszli Metoda manipulacji powięzi – FM Metoda Prechtla Metody osteopatyczne Mięsień czworoboczny Mięsień czworoboczny lędźwi Mięsień dźwigacz łopatki Mięsień dźwigacz odbytu Mięsień guziczny Mięsień kulszowo jamisty Mięsień najszerszy grzbietu Mięsień opuszkowo-gąbczasty Mięsień piramidowy Mięsień poprzeczny brzucha Mięsień poprzeczny głęboki krocza Mięsień poprzeczny powierzchowny krocza Mięsień prosty brzucha Mięsień równoległoboczny Mięsień skośny wewnętrzny brzucha Mięsień skośny zewnętrzny brzucha Mięsień zwieracz cewki moczowej Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu Mięśnie pochyłe Mięśnie podgnykowe NDS – Neurodynamika kliniczna – Neurodynamic Solutions NDT Bobath (terapia neuro-rozwojowa) Oddychanie posturalne PRI (Postural Restoration Institute) PDT-R (Proprioceptive Deep Tendon Reflex) Płaskostopie Plecy okrągło – wklęsłe Plecy płaskie PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) Postawa skoliotyczna Receptory Golgiego Receptory Ruffiniego Receptory Vatera-Paciniego Rehabilitacja medyczna Skolioza czynnościowa Stopa końsko – szpotawa Terapia manualna Terapia punktów spustowych Terapia stawów skroniowo-żuchwowych Terapia wisceralna Tkanki miękkie Trening medyczny