Indywidualny trening przygotowania motorycznego

Indywidualny trening przygotowania motorycznego

Trening motoryczny złożony z wielu czynników proces, bazujący na indywidualnym podejściu do ćwiczenia. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uprawiają sport, bez względu na dyscyplinę, wiek czy poziom zaawansowania.

Cennik

Trening przygotowania motorycznego 60 min180 zł

Uprawiaj sport bezpiecznie, osiągaj lepsze wyniki i rozwijaj swoje możliwości!

Nasz trener przygotowania motorycznego, poprzez odpowiednie, progresywne działanie, pomaga w dążeniu do rozwoju konkretnych zdolności motorycznych wymaganych w danej dyscyplinie sportowej. Odpowiednie przygotowanie motoryczne pomaga polepszenie szybkości, jakość oraz wydajność ruchu sportowca, a także zmniejsza ilość kontuzji. Rekomendowane jest również dzieciom, jako przygotowanie do kolejnych etapów treningu i kształtowanie podstaw motorycznych.

Program przygotowania motorycznego opiera się na trzech poziomach:

  1. motoryce podstawowej – jest to m.in. trening funkcjonalny i terapeutyczny, nakierowany na korekcję deficytów w obrębie jakości fundamentalnych wzorców ruchowych (opiera się na badaniu FMS oraz uzupełniających testach funkcjonalnych);
  2. motoryce ukierunkowanej – dostosowane do rodzaju dyscypliny i poziomu zawodnika kształtowanie zdolności motorycznych jak siły, szybkość, zwinność, mobilność, wytrzymałość, elastyczność mięśni;
  3. motoryce specjalnej – jest to integracji powyższych elementów w warunkach specyficznych dla danego sportu.

Indywidualna analiza osoby trenowanej

Planując program przygotowania motorycznego wraz z naszym trenerem przygotowania motorycznego, nasz specjalista rozpoczyna od analizy wymagań danej dyscypliny oraz indywidualnych potrzeb osoby trenowanej. Przed właściwym treningiem przygotowania motorycznego, trener przeprowadza testy motoryki podstawowej (m.in. ocenę funkcjonalną FMS) oraz w zależności od potrzeb, testy motoryki ukierunkowanej (ocena zdolności motorycznych).

  • 1 na 1
  • 100% uwagi
  • Terapeutyczne podejście