Udar mózguUdar mózgu daje niespodziewane objawy wywołane ogniskowym uszkodzeniem mózgu, związanym z anomaliami w krążeniu mózgowym. Mają one charakter mniej lub bardziej nasilony

Może on być spowodowany zmianami miażdżycowymi, zatorami w tętnicach mózgowych albo nadciśnieniem tętniczym. Ze względu na specyfikę powstawania i zmian jakie można zaobserwować w mózgu udary dzieli się na dwa typy. Częściej spotykany jest udar niedokrwienny – występuje u 80% chorych osób, a u pozostałych 20% są to udary krwotoczne.

To jakie będą konsekwencje wystąpienia udaru, zależą od rozległości uszkodzenia tkanek mózgu jakie nastąpiły na jego skutek, a także od jego lokalizacji. Przeważnie objawia sie on jednostronnym porażeniem lub niedowładem, afazją, a także zaburzeniami czucia. Dodatkowo pojawiają się problemy z mową i wyrażaniem werbalnie myśli oraz problemy ze zrozumieniem tego co mówi 2 osoba. Niekiedy pojawia się problem z połykaniem, utrzymaniem równowagi, pacjent niedowidzi na jedno oko. Zachowuje się inaczej niż zwykle i zdecydowanie jest wolniejszy psychoruchowo. Podobne objawy mogą dawać nowotwory mózgu.

Oby dwa schorzenia doprowadzają do upośledzenia sprawności chorego. W zależności od rozległości zmian, niepełnosprawność ma różny stopień, niekiedy niestety doprowadza nawet do całkowitego uzależnienia chorego od innych osób, gdyż nie jest on w stanie dać sobie rady z tak prostymi czynnościami jak mycie, ubieranie sie, jedzenie, poruszanie się nawet na małej przestrzeni, ani też samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych w toalecie. Tak więc trzeba pamiętać, ze choroba nowotworowa mózgu i udar to choroba nie tylko pacjenta, ale też całego jego otoczenia.

Ważny element powrotu do zdrowia jest rehabilitacja, istotne jest by rozpoczęła się ona najszybciej po udarze bo tylko wtedy mamy szanse na poprawę sprawności. Co może dać efekt w postaci możliwości samodzielnej egzystencji, przynajmniej w pewnym zakresie.

Wychodzimy z ofertą kompleksowej opieki rehabilitacyjnej dla chorych po udarze. Jest ona zawsze indywidualnie dostosowywana do stanu i możliwości chorego. Rodzina ma też możliwość skorzystania ze spotkań ze specjalistami.

Pracujący u nas terapeuci posiadają certyfikaty, które potwierdzają ich kwalifikację do stosowania w rehabilitacji takich metod jak: PNF w wodzie, PNF, NDT Bobath, masaż limfatyczny, mobilizację tkanek miękkich.

Prowadzimy też terapie neurologopedyczną, mającą na celu ułatwienie posługiwanie się mowa. Jest to działanie wieloetapowe, które kierujemy do chorych z afazją powstałą w wyniku udaru, wylewu, operacji neurochirurgicznych, a także wypadków komunikacyjnych. Chory z afazją motoryczną po terapii ma szanse ponownie reprodukować głoski, powtarzać, nazywać i budować wypowiedzi słowne, zarówno w formie pisanej jaki i czynnej. Przy afazji czuciowej można uzyskać poprawę w rozumieniu wypowiadanych przez drugą osobę zdań, analizy tekstów, budowania wypowiedzi, abstrahowania i uaktywnieniu aferencji słuchowej.

+48 602 11 85 22
recepcja@fizjo4life.pl
9-20 | sb 10-14