Regulamin studio Fizjo4life1. Zakup usługi w Fizjo4life jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Rezerwacji usług w Fizjo4life można dokonywać:

- osobiście, w obiekcie Fizjo4life przy ulicy Jagiellońskiej 4 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 14:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy);
- telefonicznie pod numerem +48 602 118 522 w godzinach otwarcia studio Fizjo4life;
- całodobowo, 7 dni w tygodniu poprzez stronę www.fizjo4life.pl/zapisy.

3. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do pierwszej wizyty.

4. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać ją telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 118 522 na nie później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem.

5. W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez jej wcześniejszego odwołania lub odwołania na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem pacjent zostanie obciążony kosztem wizyty.

6. W przypadku spóźnienia się na wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut bez wcześniej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. W powyższej sytuacji specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

7. Klienci zobowiązani są do korzystania z własnych ręczników, szlafroków i klapek kąpielowych.

8. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

9. Fizjo4life nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatniach. Rzeczy znalezione są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc. Po tym terminie zostają zniszczone.

10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin zakupu karnetów na zajęcia grupowe1. Zakup karnetu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na warunki powyższego Regulaminu.

2. W ramach oferty Fizjo4life dostępne są karnety na 4 wejścia w miesiącu na zajęcia grupowe w cenie 120 zł oraz na 8 wejść w miesiącu na zajęcia grupowe w cenie 210 zł.

3. Karnet obowiązuje na wszystkie zajęcia grupowe znajdujące się w aktualnej ofercie Fizjo4life.

4. Klient może korzystać z ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.

5. Wydawany karnet jest imienny i obowiązuje na 1 osobę. Obsługa studio Fizjo4life może poprosić o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości właściciela karnetu.

6. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu. Po upływie terminu ważności karnet ulega przedawnieniu, niezależnie od liczby wykorzystanych zajęć.

7. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.

8. Wykupienie karnetu nie wiąże się z automatyczną rezerwacją miejsca na wybranych zajęciach.

9. Właściciel karnetu jest zobowiązany do rezerwacji wybranych terminów zajęć każdorazowo za pośrednictwem strony www.fizjo4life.pl/zapisy, telefonicznie, bądź recepcji Fizjo4life.

10. Właściciel karnetu, który dokona rezerwacji wybranych zajęć w miesiącu obowiązywania karnetu ma zapewnione miejsce w grupie.

11. Fizjo4life zastrzega sobie prawo do odmówienia właścicielowi karnetu udziału w zajęciach, na które nie dokonał wcześniejszej rezerwacji miejsca. Pierwszeństwo udziału posiadają osoby z dokonaną rezerwacją.

12. W przypadku braku możliwości pojawienia się na zajęciach, należy odwołać rezerwację miejsca telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 118 522 na nie później niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

13. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć skutkuje obciążeniem właściciela karnetu kosztem odbycia zajęć w ramach karnetu.

14. Fizjo4life zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć z przyczyn losowych, o czym właściciel karnetu zostanie poinformowany telefonicznie. Odwołane w ten sposób zajęcia nie przepadają, a są przenoszone na inny wybrany przez właściciela karnetu termin. Ważność karnetu zostaje w tym przypadku odpowiednio wydłużona.

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin korzystania z sauny1. Ze strefy saun mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze strefy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po uzyskaniu zgody właściciela Fizjo4life.

2. Przed planowaną wizytą w saunie nie należy spożywać obfitego posiłku, pić alkoholu oraz stosować forsownych ćwiczeń.

3. Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

4. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

5. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w klapki, mydło oraz dwa ręczniki - jeden do wycierania ciała, drugi do rozłożenia pod ciałem na ławie. Ręczniki można wypożyczyć na miejscu za dodatkową opłatą.

6. Do sauny należy wejść boso.

7. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

8. Ze względów higienicznych w saunie można siadać bądź kłaść się wyłącznie na ręczniku.

9. Korzystanie z sauny należy rozpocząć od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.

10. Zabrania się dotykania gorącego pieca w saunie, gdyż grozi to poparzeniem.

11. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

12. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

13. W czasie i po wizycie w saunie nie wskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

14. Po zabiegu w saunie należy stosować stopniowe ochładzenie organizmu. Gwałtowne ochładzanie organizmu jest szkodliwe dla zdrowia.

15. Po wizycie w saunie należy odpocząć ok. 20-30 minut. Zaleca się nawodnienie organizmu poprzez przyjęcie wody mineralnej bądź soku w umiarkowanej ilości (0,5-1 litr).

16. Na teren strefy saun nie wolno wnosić jedzenia oraz napojów. Zabrania się również spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

17. Wszelkiego rodzaju zachowania naruszające regulamin korzystania z sauny oraz regulamin obiektu, w szczególności zachowania powszechnie uznane za nieprzyzwoite i obraźliwe, będą skutkowały natychmiastowym usunięciem z obiektu bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat.

18. Przeciwwskazania do korzystania z sauny:

- choroby układu krążenia;
- choroby reumatyczne w okresie zaostrzenia;
- ostre choroby infekcyjne, choroby przewlekłe lub zakaźne;
- zaburzenia hormonalne;
- choroby oczu, np. jaskra;
- padaczka;
- choroby psychiczne;
- choroby nowotworowe;
- miesiączka;
- ciąża;
- bardzo młody wiek (małe dzieci), ze względu na brak ustabilizowanego procesu termoregulacji;
- grzybica;
- podwyższona temperatura ciała (np. na skutek przeziębienia lub innych infekcji);
- choroba Parkinsona;
- wszczepione silikonowe implanty;
- niedawno przebyte operacje lub zabiegi chirurgiczne;
- stwardnienie rozsiane.

19. W przypadku wątpliwości co do możliwości korzystania z zabiegów w saunie, należy skonsultować się z lekarzem. Fizjo4life nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

20. W przypadku złego samopoczucia, należy niezwłocznie powiadomić obsługę Fizjo4life.

Odwiedzasz nas po raz pierwszy? Sprawdź jak się przygotować do pierwszej wizyty
+48 602 118 522
recepcja@fizjo4life.pl
7-20 | sb 10-14