Regulamin

Zajęcia grupowe

1. Zakup karnetu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na warunki powyższego Regulaminu.

2. W ramach oferty Fizjo4life dostępne są karnety na 4 wejścia w miesiącu na zajęcia grupowe w cenie 120 zł oraz na 8 wejść w miesiącu na zajęcia grupowe w cenie 210 zł.

3. Karnet obowiązuje na wszystkie zajęcia grupowe znajdujące się w aktualnej ofercie Fizjo4life.

4. Klient może korzystać z ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.

5. Wydawany karnet jest imienny i obowiązuje na 1 osobę. Obsługa studio Fizjo4life może poprosić o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości właściciela karnetu.

6. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu. Po upływie terminu ważności karnet ulega przedawnieniu, niezależnie od liczby wykorzystanych zajęć.

7. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.

8. Wykupienie karnetu nie wiąże się z automatyczną rezerwacją miejsca na wybranych zajęciach.

9. Właściciel karnetu jest zobowiązany do rezerwacji wybranych terminów zajęć każdorazowo za pośrednictwem strony www.fizjo4life.pl/zapisy, telefonicznie, bądź recepcji Fizjo4life.

10. Właściciel karnetu, który dokona rezerwacji wybranych zajęć w miesiącu obowiązywania karnetu ma zapewnione miejsce w grupie.

11. Fizjo4life zastrzega sobie prawo do odmówienia właścicielowi karnetu udziału w zajęciach, na które nie dokonał wcześniejszej rezerwacji miejsca. Pierwszeństwo udziału posiadają osoby z dokonaną rezerwacją.

12. W przypadku braku możliwości pojawienia się na zajęciach, należy odwołać rezerwację miejsca telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 118 522 na nie później niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

13. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć skutkuje obciążeniem właściciela karnetu kosztem odbycia zajęć w ramach karnetu.

14. Fizjo4life zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć z przyczyn losowych, o czym właściciel karnetu zostanie poinformowany telefonicznie. Odwołane w ten sposób zajęcia nie przepadają, a są przenoszone na inny wybrany przez właściciela karnetu termin. Ważność karnetu zostaje w tym przypadku odpowiednio wydłużona.

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin korzystania z sauny

 1. Ze strefy saun mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze strefy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po uzyskaniu zgody właściciela Fizjo4life.
 2. Przed planowaną wizytą w saunie nie należy spożywać obfitego posiłku, pić alkoholu oraz stosować forsownych ćwiczeń.
 3. Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 4. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 5. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w klapki, mydło oraz dwa ręczniki – jeden do wycierania ciała, drugi do rozłożenia pod ciałem na ławie. Ręczniki można wypożyczyć na miejscu za dodatkową opłatą.
 6. Do sauny należy wejść boso.
 7. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 8. Ze względów higienicznych w saunie można siadać bądź kłaść się wyłącznie na ręczniku.
 9. Korzystanie z sauny należy rozpocząć od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
 10. Zabrania się dotykania gorącego pieca w saunie, gdyż grozi to poparzeniem.
 11. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 12. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 13. W czasie i po wizycie w saunie nie wskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 14. Po zabiegu w saunie należy stosować stopniowe ochładzenie organizmu. Gwałtowne ochładzanie organizmu jest szkodliwe dla zdrowia.
 15. Po wizycie w saunie należy odpocząć ok. 20-30 minut. Zaleca się nawodnienie organizmu poprzez przyjęcie wody mineralnej bądź soku w umiarkowanej ilości (0,5-1 litr).
 16. Na teren strefy saun nie wolno wnosić jedzenia oraz napojów. Zabrania się również spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 17. Wszelkiego rodzaju zachowania naruszające regulamin korzystania z sauny oraz regulamin obiektu, w szczególności zachowania powszechnie uznane za nieprzyzwoite i obraźliwe, będą skutkowały natychmiastowym usunięciem z obiektu bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat.
 18. Przeciwwskazania do korzystania z sauny:
  • choroby układu krążenia;
  • choroby reumatyczne w okresie zaostrzenia;
  • ostre choroby infekcyjne, choroby przewlekłe lub zakaźne;
  • zaburzenia hormonalne;
  • choroby oczu, np. jaskra;
  • padaczka;
  • choroby psychiczne;
  • choroby nowotworowe;
  • miesiączka;
  • ciąża;
  • bardzo młody wiek (małe dzieci), ze względu na brak ustabilizowanego procesu termoregulacji;
  • grzybica;
  • podwyższona temperatura ciała (np. na skutek przeziębienia lub innych infekcji);
  • choroba Parkinsona;
  • wszczepione silikonowe implanty;
  • niedawno przebyte operacje lub zabiegi chirurgiczne;
  • stwardnienie rozsiane.
 19. W przypadku wątpliwości co do możliwości korzystania z zabiegów w saunie, należy skonsultować się z lekarzem. Fizjo4life nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 20. W przypadku złego samopoczucia, należy niezwłocznie powiadomić obsługę Fizjo4life.