ULTRADŹWIĘKI  

            W leczeniu bólu różnego pochodzenia, a także zmian zwyrodnieniowych stosuje się ultradźwięki. Te mechaniczne drgania znajdują się powyżej granicy wyłapywanej przez ucho ludzkie, które w zależności od miejsca oddziaływania wywołują inna reakcję organizmu. Są to najczęściej drgania o częstotliwości od 800 do 24000 kHz.

Mikromasaż, który powstaje pod wpływem ultradźwięków, to efekt  wahania ciśnień, powstających na przebiegu fali dźwiękowej. Wpływa on na procesy biochemiczne w tkankach, dzięki czemu wzrasta stopień ich nasycenia tlenem.

 

Oddziaływanie ultradźwięków na organizm ludzki:

  • działanie termiczne (cieplne) – pod wpływem działania ultradźwięków podnosi się temperatura w pobudzonych tkankach, największy jej wzrost obserwowany jest na styku kości i tkanek miękkich (powierzchnie graniczne)
  • mikromasaż – jest to działanie na organizm fali magnetycznej, polegające na powstaniu różnicy ciśnień w tkankach, przesuwającej się wraz z przebiegiem fali ultradźwiękowej.
  • wzrost pH komórek w organizmie
  • pobudzenie przemian metabolicznych w  tkankach
  • regulacja pracy enzymów ustrojowych

Poza tym  ultradźwięki działają rozluźniająco na mięśnie, przyśpieszają procesy naprawcze w tkankach, dają efekty przeciwbólowe, przyspieszają wchłanianie przekrwienia.

Stosuje się je w:

  • problemach bólowych kręgosłupa
  • usuwaniu krwiaków
  • w terapii ostrogi piętowej
  • ograniczaniu zmian zwyrodnieniowych
  • ograniczaniu procesów zapalnych