TERAPIA SKOJARZONA

Istnieje możliwość połączenia elektrostymulacji i ultradźwięków w celu zwiększenia efektów leczenia. W takim układzie ultradźwięki oddziałują na organizm skojarzone z prądem impulsowym o wysokonapięciowy, modulowanym lub prądami tens. Osiągamy w tym wypadku lepsze wyniki niż przy terapii nieskojarzonej.
Wskazania do terapii kojarzonej

– działania mające na celu ograniczenie bólu, przykurzy i skurczy mięśni i stawów, niekiedy połączonych z

– stanem zapalnym w  obrębie kaletki, torebki stawowej, mięśni

– uszkodzeniami tkanek miękkich

– skróceniem ścięgien na wskutek urazów i blizny

– minimalizacja bólu o charakterze przewlekłym lub przedprzewlekłego wywołanego zmianami w torebce stawowej (bliznowacenie, ciasnota)

Dobre efekty w  leczeniu może dawać też fonofereza, czyli wprowadzanie przy pomocy ultradźwięków leków w chora okolice.