MAGNETOTERAPIA

             Jednym ze sposobów leczenia schorzeń narządu ruchu układu krążenia oraz chorób reumatycznych jest magnetoterapia. Pomaga w szybszej regeneracji tkanek przy stanach zapalnych, powstawaniu zrostów przy złamaniach, a także ma działanie przeciwbólowe.

Polega na oddziaływaniu na chore tkanki polem magnetycznym zmiennym o niskiej częstotliwości. Dochodzi tu do przemieszczania się jonów w tkankach na wskutek oddziaływania pola magnetycznego, czego efektem jest hiperpolaryzacja błon komórkowych. Dzięki temu poprawia sie przemiana materii, lepsze jest  też wykorzystanie tlenu przez komórki, co wpływa pozytywnie na jakość procesów energetycznych. Przy usprawnionym ukrwieniu wzrasta ciśnienie parcjalne tlenu w komórkach.